rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej oraz podstawową znajomość języka niemieckiego.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka niemieckiego  w przedszkolu i na I etapie edukacji.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego.

Program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego w przedszkolu
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego w klasach I-III
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego dziecka z dysleksją
 • Fonetyka - przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j. niemieckiego
 • Warsztat kreatywnego nauczyciela - innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 500 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2020-09-19 - 2021-08-29

NOWOŚĆ

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podane na stronie terminy mogą ulec zmianie.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

studia@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: