rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskiwane kwalifikacje

Uzyskują kwalifikacje terapeuty zajęciowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. 

Program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Rehabilitacja - zagadnienia ogólne
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu
 • Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
 • Diagnoza w terapii zajęciowej
 • Rehabilitacja w chorobach psychicznych
 • Ergoterapia
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Metodyka pracy arteterapeuty
 • Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Cena: 4200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 480 godz. - 180 godz. praktyk

Termin: 2020-04-04 - 2021-03-27

NOWOŚĆ

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: