fbpx
rozwiń wszystkie

Potrzebujesz uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie? U nas zdobędziesz niezbędną wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje praktyczne do nauczania tego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje treści niezbędne do realizacji efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotu.

Rekrutacja na studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie

Słuchaczem studiów wychowania do życia w rodzinie może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej lub będąca w trakcie zdobywania uprawnień pedagogicznych.

Kwalifikacje

Ukończenie kierunku Wychowanie do życia w rodzinie w KIRE pozwoli Ci na zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu wychowania do życia w rodzinie, którą będzie mógł wykorzystać w działaniu praktycznym. Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej. Ponadto studia kształtują i doskonalą umiejętności osobiste i społeczne niezbędne w pracy nauczyciela.

Studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie - program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Przemiany rodziny na przełomie XX i XXI wieku
 • Funkcje współczesnej rodziny
 • Etyka życia rodzinnego
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Komunikacja w rodzinie
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
 • Zagadnienia biomedyki
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Formy pomocy w rodzinie
 • Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej
 • Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie - dlaczego warto?

 • Praca pod okiem kadry wybitnych specjalistów, wykładowców akademickich, nauczycieli praktyków i lekarzy sprawi, że szybko podniesiesz swoje kwalifikacjeAngażujące wykłady, fascynujące zajęcia, rozwijające warsztaty oraz pełne wsparcie twojego potencjału
 • Dostęp do licznych materiałów pomocnych w pracy nauczyciela WDŻ (scenariusze i konspekty lekcji, prezentacje, filmy, pomoce dydaktyczne
 • Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy i nauczanego przedmiotu
 • Zdobędziesz umiejętności metodyczne, niezbędne w pracy każdego nauczyciela

Studia podyplomowe – Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie jako kierunek studiów podyplomowych zapewnia osobom mającym wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę niezbędne do nauczania tegoż przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej czy w innych ośrodkach edukacyjnych. Poza zagadnieniami związanymi ściśle z obowiązującą podstawą programową przedmiotu na zajęciach pojawiają się również podstawy dydaktyki i etyki zawodu nauczyciela, emisji głosu oraz skutecznej komunikacji i asertywności.

Czego uczy nauczyciel wychowania do życia w rodzinie?

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie uczy świadomie kształtować decyzje życiowe, respektować wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym i okazywać jej członkom szacunek wyrażany na wiele sposobów. Ten przedmiot przede wszystkim wspiera wychowawczą rolę rodziny oraz świadome planowanie dzietności rodziny i odpowiedzialne rodzicielstwo, a przy tym też stawia podstawowe pytania egzystencjalne i nie stroni od problemów życia rodzinnego. Inny bardzo ważny aspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie to kwestie związane z seksualnością człowieka oraz umiejętność obrony własnej intymności, ale i szacunek do ludzkiego ciała. Jednym z głównych założeń WDŻ jest uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Warto wiedzieć, że wdrożenie do szkół przedmiotu WDŻ jest rezultatem realizacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Cena: 3590 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 90 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-04-22

Edycja 10 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3390 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • 200 zł zniżki przy jednorazowej wpłacie całości
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo „prawdziwi” wykładowcy - żyli tym o czym mówili
Zajęcia przydatne nie tylko w pracy z młodzieżą, ale także w życiu osobistym
Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym
Zajęcia prowadzone bardzo rzeczowo, wykładowcy perfekcyjnie przygotowani do wykładów.
Bardzo „prawdziwi” wykładowcy - żyli tym o czym mówili.
Zajęcia przydatne nie tylko w pracy z młodzieżą, ale także w życiu osobistym.
Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.
Zajęcia prowadzone bardzo rzeczowo, wykładowcy perfekcyjnie przygotowani do wykładów.
Bardzo dobre przygotowanie do zajęć, a także osobowość, wysoka kultura, całość na wysokim poziomie.
Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób w oparciu o wartości i godność człowieka.
Poziom bardzo wysoki, traktujący człowieka personalistycznie. Zajęcia uczyły też odwagi czynienia tego, co jest dobre – niesie szczęście człowiekowi.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1130 zł + 1130 zł + 1130 zł) lub miesięczne (10 x 339 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów
 • szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w karcie informacyjnej dostępnej dla uczestników kierunku

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • WDŻ - edycja 10

Skontaktuj się z nami: