fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe na kierunku resocjalizacja z socjoterapią przeznaczone są dla nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia na studiach podyplomowych Resocjalizacja z socjoterapią

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedze i umiejętności pozwalających na skuteczne działania resocjalizacyjne i profilaktyczne. Absolwent powinien skutecznie reagować na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, socjoterapią i resocjalizacją.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.


Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia podyplomowe resocjalizacja z socjoterapią - program

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Patologie społeczne
 • Psychologia społeczna
 • Profilaktyka społeczna
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego
 • Socjologia edukacji
 • Trening zastępowania agresji
 • Wiktymologia
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Mediacje w resocjalizacji
 • Suicydologia
 • Socjoterapia
 • Współczesne tendencje w pedagogiceresocjalizacyjnej
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Przygotowanie do egzaminu

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Studia podyplomowe resocjalizacja z socjoterapią - dlaczego warto?

 • Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjoterapeutyczne.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych problemów - uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego lub mailowego z prowadzącym, z którym mogą przedyskutować konkretne problemy, z jakimi się borykają w pracy zawodowej.
 • Możliwość odbycia praktyk w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.

Regulamin organizacji studiów

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Kierunek studiów Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów praktycznych, przeprowadzanie badań społecznych, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych. Dodatkowo program zajęć zakłada poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, humanistyki, nauk społecznych i bezpieczeństwa. Na takiej specjalności świetnie odnajdą się również osoby zainteresowane resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie.

 

Pedagogika resocjalizacyjna – studia podyplomowe

Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych. Terapia zajęciowa w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wymaga niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy i metodyki, którą uzyska każdy uczestnik studiów na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią. W zakresie resocjalizacji absolwent uzyska umiejętność analizy zjawisk związanych z formami niedostosowania społecznego, niezbędną w placówkach wsparcia dziennego i ośrodkach kuratorskich.

 

Kwalifikacje zawodowe i ścieżka kariery

Studia zapewniają ciekawą i jednocześnie nietypową ścieżkę kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych możliwe jest ubieganie się o pracę w formacjach mundurowych takich jak policja, straż pożarna, więzienna i miejska. Oprócz tego kwalifikacje uzyskane w zakresie resocjalizacji na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią mogą zostać wykorzystane w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i pozostałych placówkach resocjalizacyjnych.

 

Cena: 4200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 365 godz. - 150 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

200 zł opłata rekrutacyjna + 4000 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Ciekawe zajęcia, nauczyciele praktycy
Możliwość zobaczenia placówek wychowawczych, bardzo przyjazna atmosfera
Duża ilość zajęć z praktykami. Zajęcia w placówkach socjoterapeutycznych
Możliwość zobaczenia oraz zdobycia informacji na temat pracy różnych placówek
Dużo praktycznej wiedzy do wykorzystania w pracy!
Bardzo interesujący sposób prowadzenia zajęć.
Ciekawe spostrzeżenia praktyczne.
Profesjonalizm, zaangażowanie, podejście indywidualne do każdego uczestnika.
Podejście profesjonalne do tematu.
Życzliwość, umiejętność, wsparcie.
Profesjonalizm w prowadzeniu zajęć, doświadczeni wykładowcy.
Dobry kontakt z wykładowcami, otwarci na pytania.
Zaangażowanie i pełne przygotowanie merytoryczne.
Wysoki poziom merytoryczny zajęć, miła atmosfera, profesjonalizm, doświadczenie.
Ciekawie prowadzone zajęcia. Dużo praktycznych informacji.
Wspaniała atmosfera i bardzo dobry kierownik i organizator.
Bardzo miła atmosfera, otwartość i komunikatywność, wysoki poziom merytoryczny i metodyczny.
Ogromnie pozytywne nastawienie, opiekuńczość, ogromna wiedza. Dziękuję.
Dobry przekaz praktycznych informacji.
Duża otwartość na potrzeby słuchaczy, duże zaangażowanie w odpowiednią organizację zajęć.
Ciekawy przekaz informacji. Zaciekawienie treściami.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1400 zł + 1300 zł + 1300 zł) lub miesięczne (10 x 400 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • RiS - ed.3

Skontaktuj się z nami: