fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe etyka są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów podyplomowych Etyka jest przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki  na poziomie szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. W programie studiów znajdują się wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Program studiów podyplomowych etyka (czytaj więcej)

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Etyka ogólna
 • Bioetyka
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej
 • Neuroetyka
 • Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna)
 • Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka biznesu)
 • Synejdezjologia - nauka o sumieniu
 • Dydaktyka multimedialna etyki
 • Etyka życia seksualnego
 • Historia etyki
 • Prawa dziecka
 • Człowiek w perspektywie szczęścia
 • Etyka normatywna
 • Trening antydyskryminacyjny

Absolwenci studiów podyplomowych etyka

uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z etyki. Studia nie tylko gwarantują rzetelne przygotowanie do nauczania etyki w szkole, lecz również nabycie umiejętności i kompetencji metodycznych, które w sposób znaczący wspomagają proces dydaktyczny i wychowawczy. Ukończenie studiów podyplomowych z etyki przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych etyka i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki na studiach podyplomowych etyka

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów podyplomowych etyka

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Cena: 3800 zł

Czas trwania: 3 semestry - 430 godzin - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2022-09-24

Etyka 4- ONLINE

200 zł opłata rekrutacyjna + 3600 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305

Opinie uczestników

Bardzo ciekawe zajęcia!

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub miesięczne (10 x 360 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • Etyka - ed. 3

Skontaktuj się z nami: