fbpx
rozwiń wszystkie

Czy szukasz studiów podyplomowych z zakresu etyki?

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, nasze zajęcia są skierowane właśnie do Ciebie. Studiując u nas zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje do nauczania etyki w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych.

Dlaczego warto?

Dlaczego studia podyplomowe z zakresu etyka są wśród naszych słuchaczy tak popularne?

 • Na studiach zdobędziesz szerokie kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne
 • Na zajęciach poznasz zależności między poszczególnymi teoriami etycznymi, przyswoisz wiedzę przedmiotową niezbędną do wykonywania pracy nauczyciela
 • Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tego przedmiotu
 • Nasi wykładowcy zapewniają najwyższe standardy pozwalające nabyć umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania
 • Nasze zajęcia poprzez łączenie tradycyjnych i innowacyjnych metod poszerzają kwalifikacje zawodowe oraz wzbogacają warsztat nauczycielski

Kwalifikacje po studiach podyplomowych Etyka w KIRE.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z etyki. Studia gwarantują rzetelne przygotowanie do nauczania etyki w szkole, umożliwiają nabycie umiejętności metodycznych oraz wspomagają proces dydaktyczny i wychowawczy. Uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy uczniom z etyki podczas zajęć szkolnych. Ponadto ukończenie studiów podyplomowych z etyki przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu Etyki zdobytą w trakcie studiów.

Rekrutacja na studia podyplomowe Etyka w Krakowie

Studia podyplomowe z zakresu Etyki adresowane są do osób:

 • posiadających wykształcenie wyższe
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Etyka - program studiów w Krakowie

 • Wprowadzenie do etyki
 • Historia etyki
 • Teorie etyczne
 • Wybrane problemy etyczne
 • Wybrane systemy etyczne
 • Piękno a dobro – relacje etyki z estetyką
 • Etyka środowiskowa
 • Etyki zawodowe
 • Etyka społeczna i polityczna
 • Etyka a nauka i technika
 • Bioetyka
 • Metodyka nauczania etyki

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz obrona pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom

Regulamin organizacji studiów

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • 1 zdjęcie formatu 35x45 mm spełniające wymogi fotografii do dowodu osobistego
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 3950 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3750 zł 

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3750 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1350 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 375 zł) 

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Etyka

Nauka etyki, czyli filozofii moralności, obejmuje zagadnienia związane z dobrem i złem moralnym, w Polsce jest więc coraz częściej wybierana przez uczniów na rzecz lekcji religii. Nic dziwnego, że osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi decydują się na studia podyplomowe z etyki. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji pomoże Wam uzyskać odpowiednie uprawnienia – sprawdźcie szczegóły programu poniżej.

Studia podyplomowe z etyki

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej i prowadzenia zajęć z etyki w szkole to doskonały sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowej pedagogów. Obecnie można zauważyć rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli etyki, zatem z pewnością warto rozważyć studia podyplomowe. Kierunek ten stworzyliśmy z myślą o pedagogach chcących zyskać dodatkowe uprawnienia. Podczas kursu jako słuchacze poznacie historię etyki oraz wybrane problemy związane z nauką. Oprócz dziedzin etyki takich jak etyka środowiskowa, społeczna czy polityczna, uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują także wiedzę merytoryczną o metodach nauczania etyki.

Etyka dla nauczycieli

Absolwenci Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji mogą prowadzić lekcje etyki w szkołach. Podczas zajęć nauczyciele niosą pomoc w rozwoju uczniów, a także przedstawiają im zasady moralne obowiązujące w społeczeństwie. Dzięki temu dzieci oraz młodzież zyskują przygotowanie do dorosłego życia zgodnie z przyjętymi normami.

Cena: 3950 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-10-28

REKRUTACJA TRWA

Edycja 4
FORMA: 100%ONLINE

200 zł opłata rekrutacyjna + 3750 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo ciekawe zajęcia!

Informacje o zniżkach

 • zniżki dla absolwentów przy zapisie na:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • zniżka 200 zł od ceny podstawowej podanej na stronie za jednorazową płatność całości czesnego

Skontaktuj się z nami: