rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem Studiów Podyplomowych "Etyka i filozofia w szkole" jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii na poziomie szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje praktyczne strony nauczania etyki i filozofii w szkołach, analizę współczesnych problemów etycznych i filozoficznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. W programie studiów znajdują się wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program

 • etyka ogólna
 • wprowadzenie do filozofii
 • historia filozofii starożytnej
 • etyka zawodu nauczyciela
 • filozofia człowieka
 • warsztaty z lektur filozoficznych
 • logika z metodologią nauk
 • historia filozofii średniowiecznej
 • dydaktyka etyki w szkole
 • dydaktyka filozofii w szkole
 • historia filozofii nowożytnej
 • historia filozofii współczesnej
 • metafizyka
 • estetyka
 • filozofia poznania (Epistemologia)
 • warsztaty z lektur filozoficznych
 • seminarium dyplomowe
 • dydaktyka filozofii w szkole
 • dydaktyka etyki w szkole
 • podstawy bioetyki
 • dylematy etyczne współczesności
 • filozofia kultury
 • warsztaty z lektur filozoficznych

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-09-21 - 2020-08-29

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: