fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych Etyka jest przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki  na poziomie szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. W programie studiów znajdują się wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do prowadzenia zajęć z etyki. Studia nie tylko gwarantują rzetelne przygotowanie do nauczania etyki w szkole, lecz również nabycie umiejętności i kompetencji metodycznych, które w sposób znaczący wspomagają proces dydaktyczny i wychowawczy. Ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Etyka ogólna
 • Bioetyka
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole
 • ponadpodstawowej
 • Neuroetyka
 • Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna)
 • Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka
 • biznesu)
 • Synejdezjologia - nauka o sumieniu
 • Dydaktyka multimedialna etyki
 • Etyka życia seksualnego
 • Historia etyki
 • Prawa dziecka
 • Człowiek w perspektywie szczęścia
 • Etyka normatywna
 • Trening antydyskryminacyjny

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Cena: 3800 zł

Czas trwania: 3 semestry - 430 godzin - 120 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3600 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo ciekawe zajęcia!

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: