rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych Etyka i filozofia w szkole jest przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii na poziomie szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje praktyczne strony nauczania etyki i filozofii w szkołach, analizę współczesnych problemów etycznych i filozoficznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. W programie studiów znajdują się wykłady, ćwiczenia i seminaria.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do prowadzenia zajęć z etyki i filozofii. Studia nie tylko gwarantują rzetelne przygotowanie do nauczania etyki i filozofii w szkole, lecz również nabycie umiejętności i kompetencji metodycznych, które w sposób znaczący wspomagają proces dydaktyczny i wychowawczy. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program

 • Etyka ogólna
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Historia filozofii starożytnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Filozofia człowieka
 • Logika z metodologią nauk
 • Historia filozofii średniowiecznej
 • Dydaktyka etyki w szkole
 • Dydaktyka filozofii w szkole
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Historia filozofii współczesnej
 • Metafizyka
 • Estetyka
 • Filozofia poznania (Epistemologia)
 • Seminarium dyplomowe
 • Podstawy bioetyki
 • Dylematy etyczne współczesności
 • Filozofia kultury
 • Warsztaty z lektur filozoficznych

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 150 godz. praktyk

Termin: 2020-01-25 - 2021-01-16

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo ciekawe zajęcia!

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: