rozwiń wszystkie

Adresat

Wychowawcy i nauczyciele, pedagodzy, rodzice, wszystkie osoby zainteresowane.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności radzenia sobie z wagarami, systematyczną nieobecnością ucznia w szkole. Uczestnicy będą potrafili motywować uczniów do przejęcia odpowiedzialności za własne działania.

Treści


 • Diagnoza absencji uczniowskiej

 • Kwestie prawne związane z absencją uczniowską

 • Trudności szkolne uczniów, motywowanie do nauki a kwestie absencji

 • Rola nauczyciela, rodzica i ucznia w kwestii związanej z frekwencją szkolną

 • Program naprawczy, profilaktyka w obszarze absencji uczniowskiej

Prowadzący

Dorota Kulesza-Tałan - polonista, pedagog twórczości, certyfikowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trener, autorka artykułów i wystąpień naukowych, opiekun merytoryczny Powiatowego Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych, współorganizatorka wielu konferencji, koordynator projektu pilotażowego „Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji" certyfikowany trener kompetencji cyfrowych, Szkolny Organizatory Rozwoju Edukacji, egzaminator maturalny z języka polskiego

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny wprowadzający w tematykę szkolenia, warsztaty, ćwiczenia praktyczne w małych grupach.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin dydaktycznych: 4

Termin szkolenia: 2020-01-15 (środa)

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: