rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele biologii i przyrody na wszystkich etapach edukacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia wypracują przykłady stosowania metody naukowej przez uczniów.

Treści


 • Rozwiązywanie problemów na lekcjach biologii – podstawy teoretyczne

 • Twórczość i kreatywność uczniów w procesie uczenia się

 • Podstawa programowa a rozwijanie umiejętności rozumowania w biologii – analiza podstawy programowej pod katem rozwoju kreatywności uczniów

 • Ćwiczenia: wykonywanie wybranych doświadczeń i eksperymentów określonych w podstawie programowej w celu rozwiązania konkretnych problemów ze szczególnym zwróceniem na formułowanie problemu, formułowanie hipotez, planowanie sposobów weryfikacji hipotez, formułowanie wniosków

 • Planowanie własnych pomysłów doświadczeń i eksperymentów – prezentowanie dobrych praktyk

 • Dokumentowanie przebiegu oraz wyników doświadczeń i eksperymentów z zakresu biologii

 • Opracowanie scenariusza zajęć z uwzględnieniem twórczego zaangażowania uczniów

Prowadzący

Danuta Maciejowska-Mias - doktor nauk przyrodniczych w zakresie dydaktyki biologii, edukator, Szkolny Organizatory Rozwoju Edukacji, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ekspert MEN 2001, konsultant ds. nauczania biologii i przyrody. Trener i specjalistka w zakresie dydaktyki i metodyki biologii, przyrody, oceniania wewnętrznego i zewnętrznego, wykorzystywania wyników egzaminów i sprawdzianów, formułowania wymagań edukacyjnych, motywującej funkcji oceniania, projektowania procesu dydaktycznego, w tym tworzenia własnych programów nauczania, metod inspirujących uczniów do myślenia, aktywizacji uczniów w procesie dydaktycznym, edukacji globalnej. Autorka licznych publikacji z dydaktyki. Laureatka Nagrody Ministra Oświaty, Medalu KEN, Nagrody Kuratora, licznych Nagród Dyrektora, licznych dyplomów i wyróżnień w dziedzinie edukacji.
Doktor nauk przyrodniczych w zakresie dydaktyki biologii, edukator, Szkolny Organizatory Rozwoju Edukacji, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ekspert MEN 2001, konsultant ds. nauczania biologii i przyrody. Trener i specjalistka w zakresie dydaktyki i metodyki biologii, przyrody, oceniania wewnętrznego i zewnętrznego, wykorzystywania wyników egzaminów i sprawdzianów, formułowania wymagań edukacyjnych, motywującej funkcji oceniania, projektowania procesu dydaktycznego, w tym tworzenia własnych programów nauczania, metod inspirujących uczniów do myślenia, aktywizacji uczniów w procesie dydaktycznym, edukacji globalnej. Autorka licznych publikacji z dydaktyki. Laureatka Nagrody Ministra Oświaty, Medalu KEN, Nagrody Kuratora, licznych Nagród Dyrektora, licznych dyplomów i wyróżnień w dziedzinie edukacji.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty.

Miejsce realizacji zajęć

Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: