rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować, zareagować i przeciwdziałać zjawiskom cyberprzemocy w szkole.

Treści


 • Czym jest cyberprzemoc

 • Różnice pomiędzy agresją elektroniczną a innymi formami przemocy w szkole

 • Diagnoza zjawiska cyberprzemocy w szkole i placówce edukacyjnej

 • Uczeń – ofiara cyberprzemocy: procedury postępowania

 • Uczeń – sprawca cyberprzemocy: procedury postępowania

 • Zapobieganie cyberprzemocy w szkolnym programie profilaktyki

Prowadzący

Jacek Biłko -psycholog, psychoterapeuta poradni psychologiczno pedagogicznej w Krakowie, religioznawca, doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Posiada doświadczenie wolontariusza Schroniska dla Ofiar Przemocy, wolontariusza Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Doświadczony trener nauczycieli wg autorskich programów w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, terapeuta "Gestalt", trener psychodramy wg Moreno, profilaktyki psychomanipulacji, niebezpieczeństw związanych z zagrożeniem sektami, komunikacji z dziećmi i młodzieżą, profilaktyki samobójstw i interwencji w zjawiskach kryzysowych w placówkach edukacyjnych. Trener Szkoły dla Rodziców w rejestrze MEN. Nauczyciel dyplomowany oraz certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: