rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi przygotowujący się do egzaminu, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i dokumentami prawa oświatowego pod kątem przygotowania do egzaminów.

Treści


 • Wstęp do prawa oświatowego

 • Polski system oświatowy (struktura, zmiany, czynniki składowe)

 • Najważniejsze akty prawne w oświacie (omówienie zawartości)
  a. Ustawa o systemie oświaty
  b. Ustawa Prawo oświatowe
  c. Karta Nauczyciela
  d. Akty wykonawcze

 • Przykłady podstawowych działań szkoły
  a. Statut szkoły
  b. Rada Pedagogiczna
  c. Nadzór pedagogiczny

 • Ocena pracy nauczyciela

 • Awans zawodowy nauczyciela

 • Warunki pracy nauczycieli (zatrudnianie, wynagrodzenia, rozwiązywanie stosunku pracy, urlopy)

 • Odpowiedzialność nauczycieli (podstawy prawne, typy odpowiedzialności, przykłady przewinień, orzeczenia, kary, zasady działania komisji dyscyplinarnej)


 


 

Prowadzący

Joanna Madej-Ligenza nauczyciel historii i długoletni zastępca dyrektora  szkoły w krakowskiej szkole średniej. Prowadzi szkolenia z różnych aspektów prawa oświatowego. Wiedzę teoretyczną wzbogaca przykładami praktycznymi.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, dyskusja, warsztaty, praca z dokumentem.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: