rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele języka obcego, którzy uczestniczyli w pierwszej części szkolenia pt. Nauczanie języka angielskiego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Druga część szkolenia ma na celu nie tylko doskonalenie już wcześniej poznanych zdalnych aplikacji, ale także wzbogacenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli języków obcych o nowe narzędzia cyfrowe. Podczas spotkania uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą aktywizacji, integracji uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania za pomocą szeregu efektywnych e-narzędzi.

Treści

Kontynuacja szkolenia rozpocznie się utrwaleniem materiału przedstawionego podczas wcześniejszych zajęć.
Następnie nauczyciele zapoznają się z innymi e-narzędziami przydatnymi podczas zajęć językowych.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione bezpłatne aplikacje służące:
- dynamizowaniu lekcji
- tworzeniu atrakcyjnych materiałów dydaktycznych
- prowadzeniu e-korepetycji
- testowaniu zdalnemu

Prowadzący

Dr Yuliya Asotska-Wierzba – ukończyła filologię angielską i uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Pracuje w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów dostosowania kształcenia akademickiego do nowych wyzwań, jakie stawia przed młodymi ludźmi globalny rynek pracy. Zajmuje się ba`daniem kompetencji akademickich i języka specjalistycznego na zajęciach języka angielskiego realizowanych zdalnie. Aktywnie działa w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest trenerką kursów doskonalących organizowanych dla nauczycieli przez instytucje publiczne i państwowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty komputerowe, ćwiczenia praktyczne.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 10:00-13:00

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2020-05-23 (sobota)

 

E-LEARNING

Szkolenie prowadzone zdalnie w formie wideokonferencji. Wymagane urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), kamera i mikrofon

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68, 695 928 305, 605 061 844

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: