rozwiń wszystkie

Adresat

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli języka obcego.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Szkolenie prowadzone będzie synchronicznie i ma za zadanie wzbogacić warsztat dydaktyczny nauczycieli o szereg pomocnych e-narzędzi. Dodatkowo szkolenie ma na celu wyjaśnić specyfikę uczenia on-line oraz jak metodycznie poprawie przygotować e-materiały, żeby uczeń pracujący asynchronicznie był zmotywowany i miał poczucie wsparcia oraz pewności siebie.

Treści


  • Teoretyczny kontekst nauczania na odległość

  • Darmowe e-aplikacje przydatnymi w tworzeniu atrakcyjnych e-lekcji językowych

  • Darmowe e-aplikacjami do testowania, sprawdzania wypracowań, audio prezentacji oraz współpracy

Prowadzący

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów dostosowania kształcenia akademickiego do nowych wyzwań, jakie stawia przed młodymi ludźmi globalny rynek pracy. Zajmuje się ba`daniem kompetencji akademickich i języka specjalistycznego na zajęciach języka angielskiego realizowanych zdalnie. Aktywnie działa w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest trenerką kursów doskonalących organizowanych dla nauczycieli przez instytucje publiczne i państwowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Zdalna, wideokonferencja. Wymagane urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), kamera i mikrofon. Zobacz jak się połączyć.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 16:00-19:00

Ilość godzin dydaktycznych: 4

Termin szkolenia: 2020-04-16 (czwartek)

 

E-LEARNING

Szkolenie prowadzone zdalnie w formie wideokonferencji. Wymagane urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), kamera i mikrofon

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68, 695 928 305, 605 061 844

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: