fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele i specjaliści przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają specyfikę funkcjonowania rodziny wychowującej dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zapoznają się również ze strategiami radzenia sobie rodziców dziecka z ASD oraz poszerzą wiedzę na temat możliwości wsparcia i udzielania pomocy rodzinie dziecka z ASD.

Treści


 • Cykl życia rodziny

 • Przekazywanie rodzicom informacji o zaburzeniach w rozwoju dziecka. Przeżycia emocjonalne rodziców

 • Adaptacja rodziny do nowej sytuacji

 • Strategie radzenia sobie stosowane przez rodziców dzieci z ASD

 • Postawy rodziców (unikająca, nadmiernie wymagająca, nadmiernie opiekuńcza, odtrącająca, postawa pozytywna)

 • Cele współpracy z rodzicami dziecka z ASD

 • Rodzice w procesie terapii i edukacji dzieckaFormy pomocy rodzinom dziecka z niepełnosprawnością

Prowadzący

Anna Strachota

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

Przekazanie wiedzy na temat: - metod i form pomocy rodzinie dziecka z ASD (zaburzeniami ze spektrum autyzmu). , - specyfice i problemach rodziny dziecka ASD , - sposobów i strategii radzenia sobie rodziców dziecka z ASD - postaw rodziców dziecka z ASD.

Forma

Wykład/ wrasztaty

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: