rozwiń wszystkie

Adresat

Wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z ukrytych dysfunkcji oraz niepełnosprawności.
Poznanie metod oraz formy pracy wykorzystywane w pracy z uczniem mającym trudności edukacyjne wynikające z dysfunkcji oraz niepełnosprawności.

Treści

● Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji
● Radzenie sobie w sytuacjach nietypowych
● Współpraca z rodzicami i otoczeniem szkoły
● Dobre praktyki

Prowadzący

Marta Janeczek - mgr filologii polskiej i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczony nauczyciel dyplomowany; egzaminator maturalny; edukator w organizacjach pozarządowych; certyfikowany trener w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo; inspiruje się przywództwem edukacyjnym. Prowadzi liczne szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztat z zastosowaniem metod aktywnych, case study.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: