fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, wszyscy zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają fazy kryzysu, sposoby reagowania na kryzys i sytuacje stresowe przez dzieci i młodzież, a także poznają metody pracy, które można wykorzystać pracując w czasie pandemii.

Treści


  • Sytuacje stresowe i zasady działania samoregulacji

  • Czym jest kryzys i jakie są jego rodzaje

  • Jak można wspierać dzieci i młodzież na poszczególnych etapach kryzysu

  • Metody pracy z dziećmi i młodzieżą w trakcie sytuacji kryzysowej, w tym w pandemii

  • Narzędzia wspierające pracę z dziećmi i młodzieżą w sytuacji kryzysowej

Prowadzący

Dorota Kulesza-Tałan – trenerka, edukatorka, terapeutka, wieloletnia dyrektorka gimnazjum. Ekspertka i trenerka w wielu projektach ogólnopolskich („Nadzór pedagogiczny”, „Uczeń zdolny”, „Kompetencje kluczowe”, „Doskonalenie nauczycieli”, „Przywództwo edukacyjne”). Obecnie pracuje w gabinecie terapeutycznym, w modalności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zajmuje się interwencją kryzysową. Od 20 lat ma w swoim doświadczeniu zawodowym zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z metodyki kreatywności, prowadząc treningi twórczości, treningi szczęścia, uczy o metodach aktywizujących, uczniu zdolnym i neuronaukach. Prowadzi zajęcia z kompetencji miękkich, a także z kompetencji kluczowych. Wspiera zasoby osobiste ludzi, jest coachem edukacyjnym, prowadzi treningi uważności (mindfulness) dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest wykładowczynią na studiach podyplomowych z zarządzania, przywództwa edukacyjnego i terapii pedagogicznej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (sekretarz Zarządu), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: