rozwiń wszystkie

Adresat

Kadra zarządzająca, liderzy zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych, nauczyciele, pedagodzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają akty prawne regulujące dokumentowanie pracy szkoły; udoskonalą umiejętności praktycznego zarządzania dokumentacją szkolną.

Treści


 • Analiza obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnątrzszkolnego

 • Dokumentowanie przebiegu nauczania - rodzaje dokumentacji i sposób ich prowadzenia

 • Archiwizowanie dokumentacji szkolnej

 • Sposoby kontrolowania dokumentacji w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego

 • Nowe zadania dotyczące dziennika elektronicznego

 • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym krajoznawstwa i turystyki – wycieczki szkolne

 • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie nauczania indywidualnego

 • Wzory dokumentów

Prowadzący

Jerzy Kubieniec - Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany, dodatkowa specjalność: oligofrenopedagogika. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie. Autor i koordynator merytoryczny projektu unijnego „Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania” realizowanego w 8 szkołach krakowskich w latach 2008 – 2011. Pomysłodawca i realizator wielu projektów unijnych dla szkoły, również autor publikacji w ramach projektów. Prowadzi zajęcia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kontrolo zarządczej

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Mini wykład, prezentacja, metoda mind mapping, dyskusja moderowana, analiza przykładowej dokumentacji szkolnej.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: