rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Omówienie zagadnień związanych z kształtowaniem różnorodnych aktywności matematycznych i rozwijaniem samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Treści

Na zajęciach zwrócona będzie uwaga na następujące aktywności matematyczne: dostrzeganie i formułowanie problemów, konstruowanie i definiowanie nowych dla uczącego się pojęć,
stawianie hipotez i ich weryfikacja, twórcze odbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji matematycznej, transfer metody. Omówione będą sytuacje dydaktyczne, w których wykorzystywane są metody aktywizujące.
Akcentowana będzie rola samodzielności, innowacyjności i kreatywności ucznia w poszukiwaniu różnych dróg rozwiązania danego zadania matematycznego. Zagadnienia do wykorzystania w praktyce szkolnej dotyczyć będą arytmetyki, algebry, probabilistyki oraz geometrii.

Prowadzący

Joanna Major- doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, prowadzi liczne szkolenia dla nauczycieli matematyki.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: