rozwiń wszystkie

Adresat

Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, kadra kierownicza placówek oświatowych, rodzice, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy: • uzyskają podstawową wiedzę związaną z zagadnieniem coachingu,

 • nabędą umiejętności posługiwania się wybranymi technikami coachingowymi w stawianiu i realizowaniu celów rozwojowych zespołu i indywidualnych,

 • będą potrafili zastosować nowoczesne narzędzie wsparcia rozwoju w relacji nauczyciel – uczeń,

 • rozszerzą umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju wielu sfer życia zarówno ucznia, jak i własnych.

 • będą potrafili powiązać warunki osiągania celów z możliwościami uczestników relacji coachingowej

Treści


 • Czym jest coaching - omówienie najważniejszych nurtów

 • Praca metodą coachingu - integracja wiedzy, doświadczenia i motywacji do rozwoju

 • Analiza możliwych zastosowań coachingu w szkole

 • Nauczyciel jako trener osobisty – nowa postawa wobec ucznia

 • Proces wsparcia - samoocena, informacja zwrotna, planowanie własnego rozwoju – precyzowanie celów (SMART)

 • Warsztat coacha - aktywne słuchanie, nastawienie na wewnętrzny potencjał, pytania zamiast gotowych odpowiedzi

 • Trudności w pracy coacha

 • Przełamywanie schematów i przyzwyczajeń w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą

 • Jak wprowadzić coaching w swojej klasie

Prowadzący

jaroszDominika Jarosz - psycholog, trener, coach; absolwentka Uniwersytet Jagiellońskiego Wydziału Zarządzania i Psychologii Społecznej kierunku psychologia, ukończyła studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej oraz coachingu i mentoringu organizacyjnego. Pracuje jako psycholog, coach. Prowadzi szkolenia z zakresu coachingu i pomocy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe to: ponad 500 godz. szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, 400 godz. psychoterapia i konsultacje psychologiczne, 200 godz. rozmów coachingowych.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia, ćwiczenia praktyczne, trening coachingowy, gry symulacyjne.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: