fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, pomoce nauczyciela, wychowawcy, opiekunowie, rodzice.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Doskonalenie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki, nabycie umiejętności integrowania różnych form aktywności: słuchania, grania, tańca z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych, Rozwijanie aktywności twórczej własnej i uczniów.

Treści


 • Główne założenia Metody Aktywnego Słuchania

 • Odniesienie metody do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 • Funkcje muzyki w rozwoju małego dziecka

 • Zestawy zabaw muzycznych z obszaru aktywnego słuchania muzyki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 • Tworzenie autorskich rozwiązań muzyczno-ruchowych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb grup dziecięcych

 • Odczytywanie i tworzenie partytury do małych form muzycznych

Prowadzący

Instruktorka tańca, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć tanecznych, własnej szkoły tańca, przygotowywania par do udziału w turniejach tańca, autorka i współautorka wielu artykułów naukowych oraz autorskich programów m.in. z zakresu edukacji artystycznej, twórczej ekspresji, pedagogiki zabawy, funkcjonowania ośrodków socjoterapeutycznych dla niepełnosprawnych za granicą, nauczyciel dyplomowany.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, warsztaty w małych grupach metodami aktywnymi, dyskusja, analiza dobrych praktyk.

Miejsce realizacji zajęć

Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: