fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik wie, z jakimi specyficznymi trudnościami w nauce uczniów może się spotkać w swojej pracy, potrafi zaplanować pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wymiarze indywidualnym/klasowym/szkolnym, pozna metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Treści


 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej klasie

 • Formułowanie wymagań i ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na przykładzie uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, uczniów poniżej normy intelektualnej, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną)

 • Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Prowadzący

Anna Przetocka - oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład, warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 135 zł 125 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin dydaktycznych: 4

Termin szkolenia: 2021-02-24 (środa)

Ocena uczestników: 5,8

 

ONLINE

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: