fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy, rodzice, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, wykładowcy, pracownicy samorządowi, inni zainteresowani.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą pojęcia poczucia własnej wartości i jego wymiarów, będą potrafili wykorzystać pozytywną samoocenę do wzmacniania poczucia własnej wartości, poznają i przećwiczą konkretne sposoby wzmacniania samooceny podopiecznego.

Treści


 • Samoocena - co do siebie czuję, co o sobie myślę

 • Pozytywna samoocena, wiara we własne możliwości i zaufanie do siebie

 • Podstawowe wymiary samooceny - rozpoznawanie dzieci z zaniżonym, nieadekwatnym i niestabilnym poczuciem własnej wartości

 • Kształtowanie się samooceny na przestrzeni życia

 • Poczucie wartości nauczyciela jako wzorzec dla budowania samooceny u uczniów

 • Dziewięć kategorii zachowań osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, które najsilniej wzmacniają samoocenę u dzieci

 • Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela wzmacniające samoocenę uczniów, gry i zabawy grupowe wzmacniające samoocenę

Prowadzący

Psychoterapeuta, psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Religioznawca, doradca zawodowy. Posiada doświadczenie wolontariusza Schroniska dla Ofiar Przemocy, wolontariusza Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Trener i szkoleniowiec nauczycieli wg autorskich programów w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, trudności w koncentracji uwagi, pracy z dzieckiem z ADHD. Terapeuta "Gestalt", trener psychodramy wg Moreno, profilaktyki psychomanipulacji, niebezpieczeństw związanych z zagrożeniem sektami, komunikacji z dziećmi i młodzieżą, profilaktyki zachowań agresywnych, profilaktyki samobójstw i interwencji w zjawiskach kryzysowych w placówkach edukacyjnych. Trener Szkoły dla Rodziców w rejestrze MEN. Nauczyciel dyplomowany oraz certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Miniwykład, studium przypadku, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne, grupowe.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: