fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele języka angielskiego różnych grup wiekowych i poziomów edukacyjnych oraz studenci kierunków filologicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wzbogacenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli:
uczestnicy poznają szereg pomocnych e-narzędzi do nauczania synchronicznego i asynchronicznego,
nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia lekcji z języka obcego z wykorzystaniem poznanych e-narzędzi.

Treści


  • Zapoznanie nauczycieli z zasobami Internetu i programami komputerowymi przydatnymi na zajęciach z języka angielskiego

  • Aplikacje i programy do nauki języka angielskiego

  • Tworzenie prostej grafiki, infografiki, animacji w celu przejrzystej i efektywnej prezentacji różnych aspektów języka angielskiego

  • Przygotowanie ćwiczeń i zadań językowych z wykorzystaniem darmowych aplikacji online, które wprowadzają element zabawy do nauki

Prowadzący

Dr Yuliya Asotska-Wierzba – ukończyła filologię angielską i uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Pracuje w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów dostosowania kształcenia akademickiego do nowych wyzwań, jakie stawia przed młodymi ludźmi globalny rynek pracy. Zajmuje się ba`daniem kompetencji akademickich i języka specjalistycznego na zajęciach języka angielskiego realizowanych zdalnie. Aktywnie działa w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest trenerką kursów doskonalących organizowanych dla nauczycieli przez instytucje publiczne i państwowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty komputerowe, ćwiczenia praktyczne.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 10:00-13:45

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2021-03-06 (sobota)

Ocena uczestników: 6

 

ONLINE

Szkolenie prowadzone zdalnie w formie wideokonferencji. Wymagane urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), kamera i mikrofon

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: