fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować, zareagować i przeciwdziałać zjawiskom cyberprzemocy w szkole.

Treści


  • Czym jest cyberprzemoc

  • Różnice pomiędzy agresją elektroniczną a innymi formami przemocy w szkole

  • Diagnoza zjawiska cyberprzemocy w szkole i placówce edukacyjnej

  • Uczeń – ofiara cyberprzemocy: procedury postępowania

  • Uczeń – sprawca cyberprzemocy: procedury postępowania

  • Zapobieganie cyberprzemocy w szkolnym programie profilaktyki

Prowadzący

Jacek Biłko -psycholog, psychoterapeuta poradni psychologiczno pedagogicznej w Krakowie, religioznawca, doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Posiada doświadczenie wolontariusza Schroniska dla Ofiar Przemocy, wolontariusza Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Doświadczony trener nauczycieli wg autorskich programów w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, terapeuta "Gestalt", trener psychodramy wg Moreno, profilaktyki psychomanipulacji, niebezpieczeństw związanych z zagrożeniem sektami, komunikacji z dziećmi i młodzieżą, profilaktyki samobójstw i interwencji w zjawiskach kryzysowych w placówkach edukacyjnych. Trener Szkoły dla Rodziców w rejestrze MEN. Nauczyciel dyplomowany oraz certyfikowany Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Zapisy zamknięte

Cena: 135 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin dydaktycznych: 4

Termin szkolenia: 2021-03-23 (wtorek)

Ocena uczestników: 5,8

 

ONLINE

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: