fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkolnictwa specjalnego, nauczyciele pracujący w szkołach integracyjnych, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik po zakończeniu szkolenia pozna zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, problemy, które mogą wyniknąć podczas pracy oraz sposoby ich rozwiązania.

Treści

● Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
● Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
● Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
● Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania - przykładowe narzędzia diagnostyczne
● Planowanie pracy – opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
● Wyznaczniki procesu edukacyjnego – realizacja zajęć edukacyjnych
● Dostosowanie wymagań - ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
● Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej a zajęcia rewalidacyjne
● Współpraca z rodzicami a działania wspierające rodziców ucznia
● Ocena efektywności programu, modyfikacja IPET

Prowadzący

Pedagog, nauczyciel: zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, terapeuta. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Prezentacja, warsztaty praktyczne metodami aktywnymi.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: