fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele placówek edukacyjnych, pedagodzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Diagnoza ucznia zdolnego, metody i formy pracy.

Treści


 • Zdolności, uzdolnienia, talent - wyrazy podobne a jednak różne

 • Uczeń zdolny - jak go rozpoznać

 • Identyfikowanie i diagnoza uczniów zdolnych - przykładowe narzędzia badawcze

 • Rola ucznia w planowaniu drogi do sukcesu, różnorodność sposobów rozwijania zdolności uczniowskich, metody stymulujące myślenie twórcze w procesie dydaktycznym - jak wyzwolić kreatywność

 • Indywidualny program i tok nauki – przepisy i organizacja

Prowadzący

Dorota Kulesza-Tałan - polonista, pedagog twórczości, certyfikowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trener, autorka artykułów i wystąpień naukowych, opiekun merytoryczny Powiatowego Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych, współorganizatorka wielu konferencji, koordynator projektu pilotażowego „Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji" certyfikowany trener kompetencji cyfrowych, Szkolny Organizatory Rozwoju Edukacji, egzaminator maturalny z języka polskiego.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Edukator, doświadczo

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
ny wychowawca

Zapisy zamknięte

Cena: 135 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin dydaktycznych: 4

Termin szkolenia: 2021-03-15 (poniedziałek)

 

ONLINE

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: