fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych, opiekunowie, wychowawcy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wyposażenie nauczycieli klas integracyjnych szkół podstawowych w wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej, kinezjologii edukacyjnej, stymulacji polisensorycznej i integracji sensorycznej, tak aby mogli oni na bazie nowo zdobytej wiedzy opracować innowację pedagogiczną dopasowaną do potrzeb i możliwości swoich uczniów.
W ramach zajęć nauczyciele pod opieką opiekuna przygotują zabawy oraz scenariusze zajęć uwzględniające innowacyjne treści poznane na kursie.

Treści


 • Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń sensorycznych na uczenie się i zachowanie

 • Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres - podstawowe pojęcia

 • Funkcjonowanie zmysłów i integracja sensoryczna we wczesnym dzieciństwie

 • Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej

 • Diagnoza. Strategie postępowania. Terapia

 • Konstruowanie programu podstawowego

 • Dobór ćwiczeń stymulujących poszczególne zmysły i normalizujących funkcjonowanie kanałów sensorycznych

 • Integracja sensoryczno-motoryczna

 • Warunki realizacji programu i prowadzenie dokumentacji

 • Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka

Prowadzący

Monika Szubrycht - doświadczona logopeda zajmująca się neurologopedią. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka za cykl artykułów dotyczacych autyzmu,  zajmuje się tematyką rozwoju mowy dzieci ze spektrum autyzmu, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład, warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 135 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin dydaktycznych: 4

Termin szkolenia: 2021-03-16 (wtorek)

Ocena uczestników: 5,9

 

ONLINE

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: