fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy, instruktorzy, studenci, inne osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznanie sposobów pokonywania trudności w zakresie zdyscyplinowania zespołów wychowanków, doskonalenie kompetencji dydaktycznych, psychologicznych, terapeutycznych współczesnego nauczyciela.

Treści


  • Czynniki determinujące zachowanie uczniów w klasie

  • Dyscyplina szkolna a motywacja - pojęcia, definicje, istotne różnice

  • Umiejętności wychowawcze wspomagające pracę z niezdyscyplinowanym zespołem klasowym

  • Metody i techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach na lekcjach

  • Interakcje dyscyplinarne nauczycieli różnych specjalności

  • Zarządzanie oraz komunikacja w klasie szkolnej

Prowadzący

ochwat paweldr Paweł Ochwat- Doktor nauk o kulturze fizycznej. Adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodyki WF w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wykładowca w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Prezes Stowarzyszenia Instruktorów Narciarstwa Alpejskiego Rekreacji SINAR, trener narciarstwa zjazdowego. Autor publikacji z zakresu dyscypliny i kontroli klasy szkolnej, agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej, agresji elektronicznej, oraz wykorzystania zjawiska humoru w procesie edukacji. Menedżer sportu i specjalista z zakresu organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej. Prowadzi szkolenia praktyczne z zakresu: gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego, kształcenia ruchowego (fizjoterapia) tańców integracyjnych, zabaw i gier ruchowych, żeglarstwa, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej. Prowadzone szkolenia teoretyczne: teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu, teoria i metodyka gimnastyki korekcyjnej, zarządzanie w kulturze fizycznej, specjalizacja menedżerska, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, dyskusja, gry symulacyjne.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: