fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i dokumentami prawa oświatowego

Treści


 • Wstęp do prawa oświatowego

 • Polski system oświatowy (struktura, zmiany, czynniki składowe)

 • Najważniejsze akty prawne w oświacie (omówienie zawartości)
  a. Ustawa o systemie oświaty
  b. Ustawa Prawo oświatowe
  c. Karta Nauczyciela
  d. Akty wykonawcze

 • Przykłady podstawowych działań szkoły
  a. Statut szkoły
  b. Rada Pedagogiczna
  c. Nadzór pedagogiczny

 • Ocena pracy nauczyciela

 • Awans zawodowy nauczyciela

 • Warunki pracy nauczycieli (zatrudnianie, wynagrodzenia, rozwiązywanie stosunku pracy, urlopy)

 • Odpowiedzialność nauczycieli (podstawy prawne, typy odpowiedzialności, przykłady przewinień, orzeczenia, kary, zasady działania komisji dyscyplinarnej)

Prowadzący

Joanna Madej-Ligenza - nauczyciel historii i długoletni zastępca dyrektora  szkoły w krakowskiej szkole średniej. Prowadzi szkolenia z różnych aspektów prawa oświatowego. Wiedzę teoretyczną wzbogaca przykładami praktycznymi.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

Forma

Wykład

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

logo pifsiso29990sz

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2022-05-18 (środa)

Ocena uczestników: 6

 

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

szkolenia@kire.plzadaj pytanie

511 713 544

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: