fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, inne zainteresowane osoby.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik przed szkoleniem otrzyma pudełko niedpodziankę, którego zawartość będzie mógł wykorzystać w trakcie spotkania. 
Uczestnicy szkolenia będą potrafili wykorzystać wiedzę dotyczącą zastosowania tzw. metody Mindfulness w swoim życiu osobistym i zawodowym. Terapia uważności to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych metod leczenia depresji. Trening uważności to także forma relaksu oraz efektywna metoda radzenia sobie ze stresem.

Treści


  • Stres i samoregulacja w życiu człowieka

  • W jaki sposób można redukować stres i dlaczego jest to ważne

  • Mindfulnees czyli uważność w praktyce codziennej (domowej) i szkolnej/przedszkolnej/zawodowej

  • Propozycje lekcji/zajęć/ wykorzystujących uważność w praktyce szkolnej/przedszkolnej

Prowadzący

Dorota Kulesza-Tałan – trenerka, edukatorka, terapeutka, wieloletnia dyrektorka gimnazjum. Ekspertka i trenerka w wielu projektach ogólnopolskich („Nadzór pedagogiczny”, „Uczeń zdolny”, „Kompetencje kluczowe”, „Doskonalenie nauczycieli”, „Przywództwo edukacyjne”). Obecnie pracuje w gabinecie terapeutycznym, w modalności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zajmuje się interwencją kryzysową. Od 20 lat ma w swoim doświadczeniu zawodowym zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z metodyki kreatywności, prowadząc treningi twórczości, treningi szczęścia, uczy o metodach aktywizujących, uczniu zdolnym i neuronaukach. Prowadzi zajęcia z kompetencji miękkich, a także z kompetencji kluczowych. Wspiera zasoby osobiste ludzi, jest coachem edukacyjnym, prowadzi treningi uważności (mindfulness) dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest wykładowczynią na studiach podyplomowych z zarządzania, przywództwa edukacyjnego i terapii pedagogicznej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (sekretarz Zarządu), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warsztaty online.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: