fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Studenci pedagogiki, wychowania do życia w rodzinie, filozofii, etyki.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Przybliżenie najważniejszych koncepcji filozoficznych w odniesieniu do współczesnej sytuacji małżeństwa i rodziny.

Treści


 1. Aksjologiczny horyzont wychowania
  1.1. Struktura procesu wychowania ku wartościom
  1.2. Wychowanie w szkole jako przekaz wartości
  1.3. Różne systemy wartości

 2. Przeżycia wewnątrz przestrzeni szkoły
  2.1. Atmosfera szkolna
  2.2. Zaufanie
  2.3. Wzajemność

 3. Szkoła jako środowisko aksjologiczne
  3.1. Człowiek wobec środowiska
  3.2. Idea środowiska aksjologicznego
  3.3. Synteza wartości w szkole

Prowadzący

dr Magdalena Kapias

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład/warsztaty

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 10:00-13:00

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2022-03-12 (sobota)

 

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

511 713 544

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: