fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Kadra zarządzająca, liderzy zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych, nauczyciele, pedagodzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają akty prawne regulujące dokumentowanie pracy szkoły; udoskonalą umiejętności praktycznego zarządzania dokumentacją szkolną.

Treści


  • Analiza obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnątrzszkolnego

  • Dokumentowanie przebiegu nauczania - rodzaje dokumentacji i sposób ich prowadzenia

  • Archiwizowanie dokumentacji szkolnej

  • Sposoby kontrolowania dokumentacji w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego

  • Nowe zadania dotyczące dziennika elektronicznego

  • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym krajoznawstwa i turystyki – wycieczki szkolne

  • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie nauczania indywidualnego

  • Wzory dokumentów

Prowadzący

Jerzy Kubieniec - Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany, dodatkowa specjalność: oligofrenopedagogika. Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie. Autor i koordynator merytoryczny projektu unijnego „Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania” realizowanego w 8 szkołach krakowskich w latach 2008 – 2011. Pomysłodawca i realizator wielu projektów unijnych dla szkoły, również autor publikacji w ramach projektów. Prowadzi zajęcia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kontrolo zarządczej

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Mini wykład, prezentacja, metoda mind mapping, dyskusja moderowana, analiza przykładowej dokumentacji szkolnej.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2021-09-23 (czwartek)

 

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

511 713 544

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: