fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach edukacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wskazanie potencjału projektów ekologicznych wraz z podkreśleniem skutecznych metod pozyskiwania grantów.

Treści


  • Dlaczego właśnie eko-projekty/eko-konkursy?

  • Jaki wybrać projekt/konkurs, aby się opłaciła jego realizacja? – przykłady.

  • Grupa projektowa – jak ją stworzyć, by skutecznie i z sukcesem zrealizowała zadania.

  • Promocja realizacji projektów (skuteczne i proste działania gwarantujące sukces) - przykłady.

  • Rola mediów i instytucji nadzorujących w realizacji eko-projektów.

  • Aktualna analiza rynku projektowego.

Prowadzący

mgr Magdalena Słoma - zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie Zdalnie Zdolny Nauczyciel organizowanym przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, nauczyciel w liceum ogólnokształcącym fizyki i matematyki, Edukator Przedmiotów Przyrodniczych - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów z każdego etapu edukacyjnego oraz metodycznych dla nauczycieli, koordynatorka ogólnopolskich projektów proekologicznych, autorka scenariuszy lekcji i warsztatów z zakresu nauk przyrodniczych z zastosowaniem metodyki IBSE, popularyzatorka nauki, koordynatorka ds. promocji szkoły. Współautorka koncepcji merytorycznej oraz scenariuszy zajęć w Centrum Nauki w ramach następujących projektów: Eko Młodzież, Eko Małolaty, Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykłady interaktywne z elementami ćwiczeń warsztatowych, burza mózgów.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 10:00-13:00

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2022-02-05 (sobota)

 

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68, 695 928 305, 605 061 844

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: