fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, opiekunowie dzieci.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wyposażenie nauczycieli klas integracyjnych szkół podstawowych w wiedzę i umiejętności z zakresu metody integracji sensorycznej, kinezjologii edukacyjnej, stymulacji polisensorycznej i integracji sensorycznej, tak aby mogli oni na bazie nowo zdobytej wiedzy opracować innowację pedagogiczną dopasowaną do potrzeb i możliwości swoich uczniów. W ramach zajęć nauczyciele pod opieką opiekuna przygotowywali zabawy oraz scenariusze zajęć uwzględniające innowacyjne treści poznane na kursie.

Treści


 • Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń sensorycznych na uczenie się i zachowanie

 • Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres. Podstawowe pojęcia. Funkcjonowanie zmysłów i integracja sensoryczna we wczesnym dzieciństwie

 • Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej

 • Diagnoza. Strategie postępowania. Terapia

 • Konstruowanie programu podstawowego

 • Dobór ćwiczeń stymulujących na poszczególne zmysły i normalizujących funkcjonowanie kanałów sensorycznych. Integracja sensoryczno-motoryczna

 • Warunki realizacji programu i prowadzenie dokumentacji

 • Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka

Prowadzący

mgr Monika Szubrycht - doświadczona logopeda zajmująca się neurologopedią. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka za cykl artykułów dotyczacych autyzmu,  zajmuje się tematyką rozwoju mowy dzieci ze spektrum autyzmu, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

Forma

Wykład, warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Cena: 150 zł

Czas trwania: 09:30-12:30

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2022-06-11 (sobota)

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

szkolenia@kire.plzadaj pytanie

511 713 544

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: