fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą potrafili wykorzystać wiedzę o kompetencjach kluczowych w pracy przedmiotowej (podstawa programowa) i wychowawczej (programy profilaktyczno-wychowawcze).

Treści


  • Czym są kompetencje kluczowe

  • Kompetencje kluczowe w praktyce edukacyjnej

  • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa przedmiotu

  • Kompetencje kluczowe w pracy wychowawcy klasy/grupy przedszkolnej

Prowadzący

Dorota Kulesza-Tałan – trenerka, edukatorka, terapeutka, wieloletnia dyrektorka gimnazjum. Ekspertka i trenerka w wielu projektach ogólnopolskich („Nadzór pedagogiczny”, „Uczeń zdolny”, „Kompetencje kluczowe”, „Doskonalenie nauczycieli”, „Przywództwo edukacyjne”). Obecnie pracuje w gabinecie terapeutycznym, w modalności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zajmuje się interwencją kryzysową. Od 20 lat ma w swoim doświadczeniu zawodowym zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z metodyki kreatywności, prowadząc treningi twórczości, treningi szczęścia, uczy o metodach aktywizujących, uczniu zdolnym i neuronaukach. Prowadzi zajęcia z kompetencji miękkich, a także z kompetencji kluczowych. Wspiera zasoby osobiste ludzi, jest coachem edukacyjnym, prowadzi treningi uważności (mindfulness) dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest wykładowczynią na studiach podyplomowych z zarządzania, przywództwa edukacyjnego i terapii pedagogicznej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (sekretarz Zarządu), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Warszaty online.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2021-12-08 (środa)

 

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

511 713 544

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: