fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie szkół i placówek oświatowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Pogłębienie wiedzy na temat realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych; uczestnicy zapoznają się ze zmianami w regulacjach prawnych wprowadzonych od 1 września 2017 r. W szkoleniu uwzględniono najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania nauczyciela oraz zadania dyrektora. Dodatkowo wskazano uniwersalne metody dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

Treści

Podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
● Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole, placówce
● Indywidualne potrzeby rozwojowe, indywidualne potrzeby edukacyjne i indywidualne możliwości
psychofizyczne
● Zadania dyrektora przedszkola, szkoły i placówki w zakresie organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
● Zadania dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
● Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy – dostosowanie wymagań edukacyjnych
● Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kwalifikacje do prowadzenia wybranych form
● Dokumentowanie działań związanych z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Prowadzący

mgr Lucyna Malczyk -oligofrenopedagogo, studia podyplomowe - zagrożenia edukacyjne, I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie oligofrenopedagogiki, studium przedmiotowo - metodyczne w zakresie pedagogiki specjalnej, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna, kurs – diagnoza  dyskalkulii. Lider  zmian MEN – „Podnoszenie efektywności  kształcenia  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; doświadczony nauczyciel i wicedyrektor;  ekspert MEN ds. awansu zawodowego. Medal Komisji Edukacji Narodowej, stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu gimnazjalnego OKE Kraków.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Prezentacja.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: