fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik wie, z jakimi specyficznymi trudnościami w nauce uczniów może się spotkać w swojej pracy, potrafi zaplanować pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wymiarze indywidualnym/klasowym/szkolnym, pozna metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Treści


 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej klasie

 • Formułowanie wymagań i ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na przykładzie uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, uczniów poniżej normy intelektualnej, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną)

 • Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Prowadzący

Anna Przetocka - oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład, warsztaty.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

logo pifsiso29990sz

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 16:00-19:00

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2022-10-19 (środa)

Ocena uczestników: 5,9

 

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

695 928 305

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: