fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Korzyści z udziału w szkoleniu


 • Uzyskanie wiedzy na temat emocji oraz sposobów ich konstruktywnego wyrażania

 • podstawowych chorób i zaburzeń zwiazanych ze sferą emocjonalną

 • na temat rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży

 • Poznanie metod pracy z uczniami na temat emocji

Treści


 • Przyczyny, źródła problemów interpersonalnych: wewnętrzne, biologiczne

 • Rola i znaczenie rodziny, otoczenie społeczne

 • Zaburzenia osobowości wśród młodzieży

 • Zachowania autodestrukcyjne i zachowania przemocowe wobec otoczenia

 • Kryzys rozwojowy – interwencja kryzysowa

 • Formy pomocy, specjaliści, instytucje

Prowadzący

mgr Julia Kulik - prowadząca zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci, tutor dzieci, terapie uzależnień, terapie behawioralne w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami


 • Wskazanie czym są emocje oraz zarysowanie problemów związanych ze sferą emocjonalną w okresie adolescencji

 • Omówienie podstawowych zaburzeń emocjonalnych, depresji jako choroby dotykającej przeżywania emocji a także form agresji i przemocy

 • Wskazanie na formy przeciwdziałania oraz profilaktyki w tym zakresie

 • Przedstawienie metod radzenia sobie z emocjami

Forma


 • Wykład

 • Pogadanka

 • Warsztat

 • Metody arteterapeutyczne

 • Dyskusja

 • „Burza mózgów”

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

logo pifsiso29990sz

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: