fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej oraz w szkole, którzy chcą poznać behawioralne metody pracy z młodszymi dziećmi z deficytami uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresją.

Korzyści z udziału w szkoleniu

● Nabycie umiejętności pozwalających na prawidłową pracę z dzieckiem z ADHD.
● Usprawnienie komunikacji pomiędzy wychowawcami a dzieckiem.
● Umiejętność rozpoznawania nadpobudliwości we wczesnym stadium.
● Nabycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z nadpobudliwością u dzieci.

Treści


  • Podstawy wiedzy o nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji – czym jest ADHD, przyczyny, objawy

  • Ogólne zasady pracy z dzieckiem z ADHD

  • Techniki postępowania z dzieckiem z ADHD, czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z nadpobudliwością

  • Zasady porozumiewania się z dzieckiem z ADHD, czyli jak mówić, aby być słuchanym

  • Modele pracy z dzieckiem z ADHD w praktyce

  • Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD

  • Indywidualna ścieżka kształcenia jako jedna z form pomocy psychologiczno pedagogicznej

Prowadzący

Anna Przetocka - Oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: