fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Temat szkoleniowy skierowany jest do nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, szczególnie pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, a także do animatorów zabaw i każdego kto jest zainteresowany daną problematyką.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Zdobycie wiadomości na temat definiowania, cech i funkcji zabaw; funkcji gier i zabaw w rozwoju dziecka; zapoznanie się z zadaniem nauczyciela kreatywnego.
Nabycie umiejętności poszukiwania, tworzenia i modyfikowanie gier i zabaw rozwijające funkcje poznawcze dzieci a także wiedzy z zakresu definicji, cech i funkcji aktywności zabawowej.
Nabycie umiejętność: poszukiwania nowych źródeł gier i zabaw dla dzieci; tworzenia gier i zabaw rozwijających procesy poznawcze u dzieci; modyfikacji treści i formy gier i zabaw dla dzieci.

Treści

1.Definicja i cechy aktywności zabawowej


2.Funkcje gier i zabaw w edukacji elementarnej


3.Zadania nauczyciela kreatywnego


4.Tworzenie gier i zabaw dla dzieci – praca w grupach

Prowadzący

Bernadeta Kosztyła - wykładowca, instruktorka tańca, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć tanecznych, własnej szkoły tańca, przygotowywania par do udziału w turniejach tańca, autorka i współautorka wielu artykułów naukowych oraz autorskich programów m.in. z zakresu edukacji artystycznej, twórczej ekspresji, pedagogiki zabawy, funkcjonowania ośrodków socjoterapeutycznych dla niepełnosprawnych za granicą, nauczyciel dyplomowany.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykładowo-warsztatowa

Miejsce realizacji zajęć

Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek Zakątek

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: