fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, rodzice, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska pracy

Korzyści z udziału w szkoleniu


  • Wprowadzenie w świat pojęć oraz koncepcji kluczowych dla efektywnego zmierzenia się z wyzwaniami etycznymi dla każdego rodzaju organizacji;

  • pomoc w zrozumieniu społecznych i psychologicznych uwarunkowań etycznego wymiaru ludzkich zachowań;

  • towarzyszenie adeptom etyki behawioralnej w wypracowaniu skutecznych narzędzi oraz postaw, które umożliwiają aktywnie zarządzanie czynnikami istotnymi dla etycznej struktury organizacji.

Treści


  • Różnice między etyką behawioralną a tradycyjną etyką filozoficzną,

  • uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych: presja czasu, sanityzacja języka, konformizm, ect.,

  • uwarunkowania psychologiczne decyzji moralnych: moralne ekwilibrium, inkrementalizm, awersja do strat, kadrowanie, ect.,

  • praktyczne zastosowania wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną? Let’s get ethical!

Prowadzący

dr Kinga Kowalczyk-Purol - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia. Wieloletni dydaktyk na uczelniach wyższych. Tworzenie i rozwijanie szkoleń z zakresu etyki behawioralnej, ekonomii behawioralnej oraz perswazji i krytycznego myślenia jest konsekwencją entuzjazmu i pasji do zagadnień plasujących się na styku biznesu i filozofii, które wydają się być – przynajmniej na pierwszy rzut oka – próbą połączenia ognia z wodą.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Interaktywny wykład online

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: