fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, nauczyciele, którzy pracowali w szkole, ale do 31 sierpnia 2022 roku nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego.

Korzyści z udziału w szkoleniu


 • Wiedza merytoryczna, którą wykorzystasz, przygotowując się do planowania, realizacji przygotowania do zawodu, egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przepisów prawa oraz wymagań, jakie muszą spełnić na stopień nauczyciela mianowanego wg. nowych przepisów.

 • Materiały do wykorzystania.


Wzór zaświadczenia

Treści


 • Akty prawne dotyczące uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w przygotowaniu do zawodu.

 • Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Rozwiązania dotyczące skrócenia okresu przygotowania do zawodu.

 • Obowiązki nauczyciela oraz mentora w czasie przygotowania do zawodu.

 • Ocenianie prowadzonych przez nauczyciela zajęć oraz przebieg spotkania z komisją oceniającą powołaną przez dyrektora.

 • Ocena pracy nauczyciela.

 • Przebieg egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Prowadzący

Mariola Wacławik - absolwentka WSP w Krakowie, filologii rosyjskiej, a także w zakresie filologii polskiej, na UJ ukończyła studia podyplomowe w zakresie historii. Ukończyła liczne kursy, w tym kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki (plastyka, muzyka), kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Specjalistka ds. zatrudnienia i płac. Od 2003 r. ekspertka komisji egzaminacyjnych a także kwalifikacyjnych. Egzaminatorka OKE, animator POP przy egzaminach maturalnych.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Zdalna z elementami warsztatu

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Platforma do zajęć

 • Zoom
 • ClickMeeting
 • Teams

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 17:00 - 20:00

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Termin szkolenia: 2023-02-28 (wtorek)

 

ONLINE

Efektywne nauczanie 4+1
4 godziny zajęć praktycznych z ekspertem
1 godzina pracy własnej z materiałami edukacyjnymi.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób

Kontakt

szkolenia@kire.plzadaj pytanie

695 928 305

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: