fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni zainteresowani pracą systemową w ramach leczenia środowiskowego i/ lub skupieni na pracy
z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w formach pomocy i wsparcia.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Grupa Balinta zawiera w sobie elementy superwizji relacji
z klientem/pacjentem oraz opiera się na doświadczaniu własnym. Dzięki uczestnictwu w grupie można wzbogacić i rozwinąć swój warsztat pracy zarówno w związku z poszerzeniem wiedzy o problematyce pacjenta,
jak również poprzez zwiększenie wiedzy o sobie jako osobie pomagającej.
Możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z punktu widzenia przeżywanych emocji pozwala m.in. na odbarczenie się w sytuacjach trudnych, uzyskanie wparcia innych, zrozumienie pojawiających się emocji
i stanów zarówno ze strony terapeuty jak i klienta/pacjenta. Wszystkie te elementy pozwalają na oferowanie adekwatnej pomocy, rozwijanie swoich kompetencji terapeutycznych jak również wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u terapeuty i pacjenta oraz rozwijanie sposobów radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym związanym z pracą pomocową.

Treści

Podczas spotkań pracuje się na materiale wniesionym przez uczestników. Uczestnicy grupy w sposób dobrowolny, przedstawiają przypadki z pracy pomocowej będące dla nich szczególnie trudne i obciążające. Celem uczestnictwa w grupie Balinta jest zrozumienie i refleksja nad relacją terapeutyczną pojawiąjącą się w pracy pomocowej. Uczestnicy szkolenia poprzez przedstawienie w grupie, swojej relacji z klientem/pacjentem mogą nie tylko poszerzyć swoje rozumienie problemu osoby, której pomagają ale doświadczyć roli relacji w procesie pomocy i zdrowienia. Celem spotkań jest również pomoc i wsparcie w trudnych i obciążających sytuacjach pojawiających się w pracy pomocowej. Poprzez uczestnictwo w grupie można uzyskać wsparcie i możliwość przyjrzenia się własnym emocjom
i stanom podczas pracy.


Harmonogram spotkań


 • 1.04 w godz. 9:00 - 15:15

 • 2.04 w godz. 9:00 - 15:15

 • 15.04 w godz. 9:00 - 15:15

 • 16.04 w godz. 9:00 - 15:15

 • 29.04 w godz. 9:00 - 15:15

 • 30.04 w godz. 9:00 - 15:15

Prowadzący

mgr Karina Pochaba - psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Całościowego Kursu Psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Pracuję łącząc podejście psychodynamiczne
z systemowym, dopasowując je do osobistych potrzeb pacjenta, osobowości i problemu. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych
i nastolatków oraz terapię rodzin.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach klinicznych
i terapeutycznych m.in. na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci
i Młodzieży oraz Zespole Leczenia Środowiskowego w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych
w Zakładzie Psychoterapii oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Na co dzień współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci
i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży pierwszej referencyjności.
W pracy psychoterapeutycznej skupia się nie tylko na kontakcie indywidulanym, ale również uwzględnieniu systemu w którym funkcjonuje pacjent, w tym roli pracy środowiskowej i instytucji pomocowych zaangażowanych w pomoc pacjentowi


Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów
(w trybie indywidualnym i grupowym). Rozwój zawodowy kontynuuje biorąc udział w kursach, konferencjach i warsztatach. W pracy kieruje
się najwyższymi standardami etyki zawodowej.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Zajęcia warsztatowe

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Platforma do zajęć

 • Zoom
 • ClickMeeting
 • Teams

NASZE SZKOLENIA

 • Szkolenia online

  W szkoleniu weźmiesz udział z każdego miejsca na świecie

 • Gwarancja satysfakcji

  Gwarantujemy pełną satysfakcje po odbytym szkoleniu

 • Wykwalifikowana kadra

  Posiadamy w pełni wykwalifikowaną kadrę trenerów szkoleniowych

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: