fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkolnictwa specjalnego, nauczyciele pracujący w szkołach integracyjnych, nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnik pozna zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, będzie potrafił zastosować wybrane metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Treści


 • Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 • Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia (poziom rozwoju intelektualnego, poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania społecznego ucznia)

 • Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymlub znacznym

 • Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przykładowe narzędzia diagnostyczne dla ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną

 • Planowanie pracy – opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego o wyznaczniki procesu edukacyjnego - ramowy plan nauczania, podstawa programowa o realizacja zajęć edukacyjnych – wybrane metody nauczania, ocenianie ucznia o zajęcia wspierające rozwój ucznia – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne

 • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu

 • Współpraca z rodzicami ucznia

Prowadzący

mgr Anna Przetocka - oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEGBIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Prezentacja, warsztaty z wykorzystaniem metod aktywnych, przykłady dobrych praktyk - ćwiczenia.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Platforma do zajęć

 • Zoom
 • ClickMeeting
 • Teams

NASZE SZKOLENIA

 • Szkolenia online

  W szkoleniu weźmiesz udział z każdego miejsca na świecie

 • Gwarancja satysfakcji

  Gwarantujemy pełną satysfakcje po odbytym szkoleniu

 • Wykwalifikowana kadra

  Posiadamy w pełni wykwalifikowaną kadrę trenerów szkoleniowych

ZAŚWIADCZENIE

zasw wzor1

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: