rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, osoby zainteresowane.

Cel ogólny szkolenia

zapoznanie uczestników zagadnieniami z zakresu prawa oświatowego, przybliżenie wiedzy i praktyki z zakresu konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie:

 • konstruowania IPET-ów
 •  znajomości prawa oświatowego z zakresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Treści

 • przepisy prawa - kształcenie uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,
 • model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
 • wielospecjalistyczna ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia,
 • określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • ewaluacja programu,
 • rola rodziców w konstruowaniu i realizacji IPET,
 • struktura IPET, etapy powstawania.

Forma

warsztat

Prowadzący

Anna Przetocka - magister oligofrenopedagogiki z I stopniem specjalizacji zawodowej w tym zakresie, specjalista ds. pedagogiki specjalnej, ekspert i lider zmian MEN w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doświadczony nauczyciel i wicedyrektor.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zapoznanie uczestników zagadnieniami z zakresu prawa oświatowego, przybliżenie wiedzy i praktyki z zakresu konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 15:30 - 20:00

Ilość godzin: 6

Termin szkolenia: 2017-11-16

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: