rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych.

Cel ogólny szkolenia

Podniesienie kompetencji dydaktycznych, psychologicznych, terapeutycznych współczesnego nauczyciela.

Forma

warsztaty

Treści

  • Humor, komizm, poczucie humoru, style i funkcje humoru- definicje
  • Wykorzystanie zjawiska humoru w procesie dydaktycznym przez nauczycieli
  • Wykorzystanie humoru w procesie wychowawczym
  • Wykorzystanie humoru z powodów osobistych przez nauczycieli

Zapisy zamknięte

Cena: 100 zł

Czas trwania: 16:00-19:15

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2017-05-24

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: