rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, wykładowcy wszystkich poziomów edukacji, trenerzy i szkoleniowcy, rodzice, osoby zainteresowane efektywnym uczeniem się oraz działaniem mózgu.

Cel ogólny szkolenia

Zainspirować uczestników do udoskonalenia swoich procesów dydaktycznych poprzez przekazanie im skoncentrowanego, wielowątkowego pakietu wiedzy związanej z działanie ludzkiego mózgu w obszarze uczenia się i zdobywania kompetencji.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu neurologi i neurodydaktyki.

Treści

1. Podstawy działania mózgu
2. Formy uczenia się, rodzaje wiedzy i sposoby jej zdobywania
3. Po co się uczymy, czyli ewolucyjna rola mózgu
4. Podstawy neurodydaktyki i krytyczne podejście do niej
5. Motywacja do uczenia się
6. Emocje a uczenie się
7. Uczenie się a stres
8. Koncepcje inteligencji wielorakiej
9. Środowisko nauki
10. Mnemotechniki, czyli metody ułatwiające uczenie się
11. Jak wykorzystać na lekcji wiedzę zdobytą na szkoleniu

Forma

Wykład, warsztat

Prowadzący

Radosław Świergosz - z wykształcenia nauczyciel historii, z wykonywanego zawodu trener i coach. Ma za sobą 5000 godzin na sali szkoleniowej, głównie z nauczycielami i dyrektorami. Zajmuje się kwestiami relacji i konfliktów w szkole, organizacją przestrzeni i procesu dydaktycznego tak, aby sprzyjał mózgowi (brain compatible learning), autoprezentacją i mową ciała, a także pracą nad stresem i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. Jest głęboko przekonany, że planowanie zmian i wdrażanie ich małymi krokami przynosi efekty.

Cena: 150 zł

Czas trwania: 10:00-15:00

Ilość godzin: 5

Termin szkolenia: 2018-02-14

Ilość wolnych miejsc: 5

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: