rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów i rodzajów szkół i placówek oświatowych

Cel ogólny szkolenia

Zapoznanie uczestników z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczyciela, w tym karną, cywilną, materialną i porządkową. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.

Treści

Podstawy prawne odpowiedzialności nauczyciela (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Karny, rozporządzenie MEN w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego).
Kodeks Etyki Nauczycielskiej.
Zmiany w prawie oświatowym dotyczące odpowiedzialności nauczyciela.
Przykłady wykroczeń - analiza i szukanie rozwiązań

Forma

wykład interaktywny

Prowadzący

Barbara Gacek -Ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty z doświadczeniem przewodniczenia komisjom kwalifikacyjnym oraz pracy w komisjach jako ekspert i jako dyrektor, trener posiadający bogate doświadczenie z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz udziału w postępowaniu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, doradca zawodowy.

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 16.00-19.15

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2018-03-16

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: