rozwiń wszystkie

Adresat

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy będą potrafili dokonać analizy różnych sytuacji przekroczenia uprawnień, wykroczeń w oparciu o przepisy prawne.

Treści

● Podstawy prawne odpowiedzialności nauczyciela (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Karny,rozporządzenie MEN w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego)
● Kodeks Etyki Nauczycielskiej
● Zmiany w prawie oświatowym dotyczące odpowiedzialności nauczyciela
● Przykłady wykroczeń - analiza i szukanie rozwiązań

Prowadzący

Barbara Gacek -Ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty z doświadczeniem przewodniczenia komisjom kwalifikacyjnym oraz pracy w komisjach jako ekspert i jako dyrektor, trener posiadający bogate doświadczenie z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz udziału w postępowaniu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, doradca zawodowy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład interaktywny, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, analiza dokumentacji.

Miejsce realizacji zajęć

Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska Wąska

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

   
   
   

Informacje o płatnościach

  • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: