rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele, liderzy zespołów zadaniowych, opiekunowie grup uczniowskich, wychowawcy.

Cel ogólny szkolenia

Podniesienie poziomu refleksyjności i odpowiedzialności za procesy komunikacyjne i relacyjne w szkole dla lepszego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Poszerzenie i udoskonalenie kompetencji społecznych, w tym komunikacyjnych.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy o zagadnienia komunikacyjne i relacyjne.
 • Zdobycie dobrej praktyki z zakresu zarządzania procesem uczenia się uczniów i dorosłych.

Treści

 • Po co w szkole nauczyciele? – odpowiedzialność nauczycieli, uczniów i rodziców.
 • Wartości i kompetencje w przywództwie edukacyjnym.
 • Współpraca i partycypacja w szkole.
 • Dobre praktyki nauczyciela – przywódcy edukacyjnego.

Forma

warsztat

Prowadzący

Polonistka - egzaminator maturalny, psycholog, nauczyciel ćwiczeniowy wyższych uczelni, doświadczony trener komunikacji interpersonalnej, motywacji, metod coachingowych, kompetencji wychowawczych, realizator innowacyjnych projektów edukacyjnych, edukator w organizacjach pozarządowych, wolontariuszka i autorka materiałów edukacyjnych o wolontariacie, działalność w fundacjach  pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych, nauczyciel dyplomowany.

 

Zapisy zamknięte

Cena: 100 zł

Czas trwania: 16:00-19:15

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2017-03-22

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: