rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Cel ogólny szkolenia

Zapoznanie ze zmianami obowiązującymi w roku szkolnym 2017/2018; analiza nowej podstawy programowej oraz jej założeń organizacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

- Aktualizacja i systematyzacja wiedzy na temat zmian w prawie oświatowym wchodzących w roku szkolnym 2017/2018
- Zapoznanie ze zmianami w zakresie podstawy programowej, w celu ukazania ich wpływu na pracę przedszkola/szkoły/placówki oświatowej

Treści

1. „Nowa” i „stara” podstawa programowa - omówienie kluczowych zmian w nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.
2. Szczegółowe omówienie najistotniejszych zmian w dotyczących edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Analiza podstawy programowej pod kątem celów kształcenia, treści nauczania, warunków i sposobów realizacji
4. Konstrukcja podstawy programowej.
5. Ocenianie rozwoju ucznia w przedszkolu.

Forma

wykład, warsztat

Prowadzący

mgr Elżbieta Pawlińska
Wieloletni doradca metodyczny, edukator, nauczyciel nauczania początkowego, konsultant w projektach edukacyjnych, autorka wielu artykułów dotyczących nauczania dzieci w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym, współautorka innowacji metodycznych oraz przewodnika metodycznego.

 

Miejsce szkolenia

Lokalizacja

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 15:30-19:30

Ilość godzin: 5

Termin szkolenia: 2017-09-15

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

 

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: