rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cel ogólny szkolenia

Zapoznanie ze zmianami obowiązującymi w roku szkolnym 2017/2018; analiza nowej podstawy programowej oraz jej założeń organizacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Aktualizacja i systematyzacja wiedzy na temat zmian w prawie oświatowym wchodzących w roku szkolnym 2017/2018
 • Zapoznanie ze zmianami w zakresie podstawy programowej, w celu ukazania ich wpływu na pracę przedszkola/szkoły/placówki oświatowej
 • Praktyczne przygotowanie do wprowadzania zmian w sposobie realizacji zadań statutowych szkoły/placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.

Treści

 1. „Nowa” i  „stara” podstawa programowa - omówienie kluczowych zmian w nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Szczegółowe omówienie najistotniejszych zmian w dotyczących edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 3. Analiza podstawy programowej pod kątem celów kształcenia, treści nauczania, warunków i sposobów realizacji
 4. Konstrukcja podstawy programowej.
 5. Ocenianie rozwoju ucznia w edukacji wczesnoszkolnej;

Forma

warsztat

Prowadzący

mgr Elżbieta Pawlińska

Wieloletni doradca metodyczny, edukator, nauczyciel nauczania początkowego, konsultant w projektach edukacyjnych, autorka wielu artykułów dotyczących nauczania dzieci w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym, współautorka innowacji metodycznych oraz przewodnika metodycznego.

info2Polecamy też szkolenie:

Miejsce szkolenia

Lokalizacja

Cena: 160 zł

Czas trwania: 16:00-20:00

Ilość godzin: 5

Termin szkolenia: 2017-05-30

Ilość wolnych miejsc: 2

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: