rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych

Cel ogólny szkolenia

Zapoznanie ze zmianami obowiązującymi w roku szkolnym 2017/2018; analiza założeń i celów reformy oświatowej; poznanie rzetelnych informacji na temat nowej podstawy programowej; planowanie pracy szkoły i nauczyciela – nowe zadania i obowiązki.

Korzyści z udziału w szkoleniu

- Zapoznanie z nową strukturą dokumentu
- Analiza wytycznych przydatnych do opracowania planu wychowawczego dla klasy i szkoły
- Praktyczne przygotowanie do wprowadzania zmian w sposobie realizacji zadań statutowych szkoły/placówki, zgodnie z obowiązują

Treści

- Założenia i cele nowej reformy oświatowej.Nowa Podstawa Programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – zapisy prawa oświatowego.
- Podstawa Programowa po zmianach:
◦ zmiany programowe
◦ zmiany merytoryczne
◦ zmiany ilościowe
- Kalendarz działań szkoły i nauczycieli związany z wprowadzaniem nowej Podstawy Programowej.
- Budowa i układ podstawy programowej.
- Zmiany i potrzeby szkoły w zakresie realizacji Podstawy Programowej
- Podstawa Programowa, a programy nauczania.
- Ramowe Plany Nauczania.
- Wymagania egzaminacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
- Katalog zadań nauczyciela i kreatywne podejście do ich realizacji.
- Obowiązki i egzamin ósmoklasisty – zapisy w prawie

Forma

seminarium

Prowadzący

mgr Halina Król

Edukator, coach, doświadczony metodyk, nauczyciel i egzaminator maturalny informatyki, trener i egzaminator ECDL, e-Nauczyciel, specjalista w zakresie ICT, multimediów, moderator, mentor kursów e-learningowych, trener i administrator platformy moodle, trener programów Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, wspierania pracy z uczniem zdolnym - projekt DiAMEnT, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej.

 

Miejsce szkolenia

Lokalizacja

Zapisy zamknięte

Cena: 150 zł

Czas trwania: 10:00-15:00

Ilość godzin: 6

Termin szkolenia: 2017-09-16

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko
  • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

  • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: