rozwiń wszystkie

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych

Cel ogólny szkolenia

Zapoznanie ze zmianami obowiązującymi w roku szkolnym 2017/2018; analiza założeń i celów reformy oświatowej; poznanie rzetelnych informacji na temat nowej podstawy programowej; planowanie pracy szkoły i nauczyciela – nowe zadania i obowiązki.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Zapoznanie z nową strukturą dokumentu
 • Analiza wytycznych przydatnych do opracowania planu wychowawczego dla klasy i szkoły
 • Praktyczne przygotowanie do wprowadzania zmian w sposobie realizacji zadań statutowych szkoły/placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.

Treści

 1. Założenia i cele nowej reformy oświatowej.Nowa Podstawa Programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – zapisy prawa oświatowego.
 2. Podstawa Programowa po zmianach:
  ◦ zmiany programowe
  ◦ zmiany merytoryczne
  ◦ zmiany ilościowe
 3. Kalendarz działań szkoły i nauczycieli związany z wprowadzaniem nowej Podstawy Programowej.
 4. Budowa i układ podstawy programowej.
 5. Zmiany i potrzeby szkoły w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Podstawa Programowa, a programy nauczania.
 6. Ramowe Plany Nauczania.
  Wymagania egzaminacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 7. Katalog zadań nauczyciela i kreatywne podejście do ich realizacji.
 8. Obowiązki i egzamin ósmoklasisty – zapisy w prawie

Forma

seminarium

Prowadzący

mgr Halina Król

Edukator, coach, doświadczony metodyk, nauczyciel i egzaminator maturalny informatyki,  trener i egzaminator ECDL, e-Nauczyciel, specjalista w zakresie ICT, multimediów, moderator, mentor kursów e-learningowych, trener i administrator platformy moodle, trener programów Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, wspierania pracy z uczniem zdolnym - projekt DiAMEnT, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej.

info2Polecamy też szkolenie:

Miejsce szkolenia

Lokalizacja

Cena: 120 zł

Czas trwania: 16:00-20:00

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2017-06-01

Ilość wolnych miejsc: 4

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: